YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 41 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 41 sách BT Sinh lớp 9

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

A.  A T G X A T

     A G X G T A

B.  A G A A X T

     A X T T G A

C.  A G X T A G

     T X G A T X

D. A G G A X X T

     T X X T G A A

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là: 

A G X T A G

T X G A T X

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 41 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF