YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 40 sách BT Sinh lớp 9

Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là

A. glucôzơ.                                      B. axit amin

C. nuclêôtit.                                     D. axit béo.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit.

→ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF