ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 155 sách GK Sinh lớp 12

Từ những số liệu trong các ví dụ trên hãy vẽ đồ thị về giới hạn sinh thái của cá rô phi nuôi ở Việt Nam.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Vẽ đồ thị về giới hạn sinh thái của cá rô phi nuôi tại Việt Nam:

Đồ thị thể hiện cá rô phi có giới hạn sinh thái từ 5Cđến 42°c và khoảng thuận lợi từ 20°c đến 35°c. Học sinh tự vẽ

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 155 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1