Tính thể tích khí thu được ở đktc

bởi My Le 04/04/2019

Hóa học 8 nè!

Hòa tan 6.5 gKẽm gần vừa đủ thể tích ml dd HCl 2M

a)Tính thể tích

b)Tính thể tích khí thu đc ở đktc

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PTHH và đề bài, ta có: \(\left[{}\begin{matrix}n_{HCl}=2.n_{Zn}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\\n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Thể tích dd HCl:

  \(V_{ddHCl}=\dfrac{n_{HCl}}{C_{MddHCl}}=\dfrac{0,2}{2}=0,1\left(l\right)=100\left(ml\right)\)

  b) Thể tích khí H2 thu được (đktc):

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  bởi Đàm Thùy Chi Chi 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan