Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào vì thể tích để thu được dung dịch D có nồng độ M= 0,4

bởi thùy trang 04/04/2019

A là dung dịch HCL là 0,3M , B là dung dịch HCL 0,6M

a) trộn A và B theo tỉ lệ VA/VB =2/3 thì được dung dịch C tính Md2C = ?

b) phải trộn A và B theo tỉ lệ nào vì thể tích để thu được dung dịch D có nồng độ M= 0,4

Câu trả lời (1)

 • a/ Theo quy tắc đường chéo ta có:

  \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{0,6-C_{MC}}{C_{MC}-0,3}\)

  \(\Leftrightarrow x=0,48\left(M\right)\)

  b/ Gọi thể tích A và B cần trộn là x, y (l)

  Theo quy tắc đường chéo ta có:

  \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,6-0,4}{0,4-0,3}=2\)

  Vậy tỷ lệ cần trộn là: \(\dfrac{V_A}{V_B}=2\)

  bởi Hồ Kim Quý 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan