YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 145 sách GK Hóa lớp 8

Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5%?

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.

B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.

C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.

D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.

Tìm kết quả đúng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Muối tạo dung dịch có nồng độ thấp như vậy nghĩa là làm loãng dung dịch. Vậy phải chọn đáp án có khối lượng chất tan ít hơn khối lượng dung môi (nước) ⇒ Loại A, C

Ta có tổng khối lượng dung dịch là 200 gam. Nhớ lại công thức mdung dịch = mchất tan + mdung môi ⇒ Loại D (vì tổng khối lượng dung dịch = 10 +200 = 210 là sai)

Vậy ta chọn đáp án B: Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước để có được 200 g dung dịch BaCl2 5%

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON