YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 145 sách GK Hóa lớp 8

Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết quả sẽ là:

A. 0,233 M            

B. 23,3 M                  

C. 2,33 M                

D. 233M

Tìm đáp số đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Biết nguyên tử khối của K = 39, N = 14, O = 16

Số mol KNO3 có trong dung dịch là:

\({n_{KN{O_3}}} = \frac{{{m_{_{KN{O_3}}}}}}{{{M_{_{KN{O_3}}}}}} = \frac{{20}}{{(39 + 14 + 16.3)}} = 0,198(mol)\)

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên ta đổi 850ml = 0,85 lit

Nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3 là:

\({C_M} = \frac{{{n_{KN{O_3}}}}}{{{V_{KN{O_3}}}}} = \frac{{0,198}}{{0,850}} = 0,233(mol/l)\)

⇒ Câu A đúng.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 145 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON