YOMEDIA

Bài tập 4 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân?

A. LiCl

B. NaNO3

C. KHCO3

D. KBr

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Muối của axit yếu dễ bị nhiệt phân. Ở 4 đáp án của Bài 4 thì muối dễ bị nhiệt phân là KHCO3

⇒ Đáp án C 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA