YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

Nung nóng 7,26 g hỗn hợp gồm NaHCO3 vào Na2CO3, người ta thu được 0,84 lít khí CO2 (đktc).

Hãy xác định khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.18

Nung hỗn hợp, chỉ có NaHCO3 bị phân hủy:

2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 (1)

Theo (1), nNaHCO3 = 2nCO2 = 2.0,84/22,4 = 0,075 mol

Trước khi nung:

mNaHCO3 = 84.0,075 = 6,3g

mNa2CO3 = 7,26 - 6,3 = 0,96g

Sau khi nung: mNa2CO= 0,96+106.0,0375 = 4,935g.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thụy Mây

  Nung 10,1 gam muối NO3 của kim loại kiềm cho đến khi phản ứng nhiệt phân xảy ra hoàn toàn chất rắn có khối lượng giảm 15,84% so với khối lượng của muối NO3 ban đầu . Xác định kim loại kiềm và thể tích khí thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Trong nhà máy sản xuất xút (NaOH), khâu quan trọng nhất là tinh chế muối ăn. Tại sao khi trước khi điện phân muối ăn, ta phải tinh chế muối ăn ? Nếu không tinh chế muối ăn trước thì khi điện phân ta sẽ thấy có hiện tượng gì?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Lân

  Kg dd NaOH 10% cần để trung hoà 200ml dd hcl 1M la

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Mn giải hộ mình bt này nhé...

  Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. giá trị của m là

  A. 24,15                      B. 16,10                       C. 32,20                      D. 17,71

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Minh Thư

  Hò tan hoàn toàn 2,45g hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thổ vào 200ml dd HCl 1,25M thu đc dd Y chứa các chất tan có nồg độ mol =nhau .Hai kim loại là?

  ​A.Mg và Ca.

  ​B.Be và Mg

  ​C.Mg và Sr. D.Be và Ca

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • trang lan

  Ai trả lời hộ mình được không?

  Cho m (gam) hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lit khí (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Giá trị của V là

  A. 3,36.                           B. 4,48.                           C. 2,24.                           D. 5,6.

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Cam Ngan

  Chào cả nhà. Mọi người có ai đang online không, giải giùm mình bài tập này với. Cảm ơn nhiều.

  Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M và KHCO3 0,12M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

  A. 224.

  B. 168.

  C. 280.

  D. 200.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Cam Ngan

  Mọi người ơi, giúp mình câu này với nhé. Cảm ơn nhiều.

  Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít CO2(đkc) vào 150 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 2,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Giá trị của V là:

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF