RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lit khí H2 (đktc)

a) Xác định tên hai kim loại kiềm và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Đặt công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

M + H2O → MOH + \(\frac{1}{2}\) H2

\(\\ n_{M} = 2n_{H_{2}} = 2 \frac{1,12}{22,4} = 0,1 \ mol \\ \Rightarrow M_{M} = \frac{3,1}{0,1} = 31\)

Vậy hai kim loại liên tiếp là Na (23) và K (39)

Câu a: 

Theo sơ đồ đường chéo:

\(\\ \begin{matrix} Na - 23 \ \ \ \ \ 8 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^{\setminus} \ \ \ \ \ ^/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 31 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^/ \ \ \ \ \ ^{\setminus} \\ K - 39 \ \ \ \ \ \ \ 8 \end{matrix} \\ \Rightarrow n_{Na} = n_{K} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \ mol\)

\(\\ \Rightarrow \%(m){Na} = \frac{0,05.23}{3,1}.100 \% = 37,1 \ \% \\ \Rightarrow \%(m){K} = 100 - 37,1 = 62,9 \ \%\)

Câu b:

Phản ứng trung hòa:  MOH + HCl → MCl + H2O

\(n_{HCl} = n_{MOH} = 0,1 \ mol \Rightarrow V_{HCl \ 2M} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \ lit = 50 \ ml\)

Khối lượng muối: mMCl = 0,1.(M + 35,5) = 6,65 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Le

  cho 2,3g Na hòa tan hết trong 47,8ml nước thu được dung dịch NaOH và có khí H2 thoát ra. Tính nồng dộ phần trăm của dung dịch NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ha Ku

  Hấp thụ hoàn toàn m (g) CO2 và KOH 0,4M ta thu được A gồm 27,6g K2CO3 và 40g KHCO3. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  nhận bite chỉ = 1 hóa chất tự chọn

  a,h2so4 , na2so4,na2co3, mgso4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Chỉ dùng 1 thuốc thử nhân biết NaOH, NaHCO3, Na2CO3

  @Cẩm Vân Nguyễn Thị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho 75g dung dịch A chưa 5.25g hỗn hợp muối cacbonat của 2 KL kiềm X. Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp ( MX< MY). Thêm từ từ dung dịch HCl có CM= 1M, D= 1.043g/ml vào dung dịch A, kết thúc phản ứng thu được 336ml khí B(đktc) và dd C. Thêm nước vôi dư vào dd C thấy xuất hiện 3 g kết tủa.
  a) Xác định X, Y. Tính thể tích dd HCl đã dùng ?
  b) Tính % khối lượng cacbonat của X trong hỗn hợp ?
  c) dd C nặng gấp mấy lần dd A ?
  Giúp mình bài này với ạ. Mình cảm ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1