YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lit khí H2 (đktc)

a) Xác định tên hai kim loại kiềm và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm trên và khối lượng muối clorua thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đặt công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

M + H2O → MOH + \(\frac{1}{2}\) H2

\(\\ n_{M} = 2n_{H_{2}} = 2 \frac{1,12}{22,4} = 0,1 \ mol \\ \Rightarrow M_{M} = \frac{3,1}{0,1} = 31\)

Vậy hai kim loại liên tiếp là Na (23) và K (39)

Câu a: 

Theo sơ đồ đường chéo:

\(\\ \begin{matrix} Na - 23 \ \ \ \ \ 8 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^{\setminus} \ \ \ \ \ ^/ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 31 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^/ \ \ \ \ \ ^{\setminus} \\ K - 39 \ \ \ \ \ \ \ 8 \end{matrix} \\ \Rightarrow n_{Na} = n_{K} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \ mol\)

\(\\ \Rightarrow \%(m){Na} = \frac{0,05.23}{3,1}.100 \% = 37,1 \ \% \\ \Rightarrow \%(m){K} = 100 - 37,1 = 62,9 \ \%\)

Câu b:

Phản ứng trung hòa:  MOH + HCl → MCl + H2O

\(n_{HCl} = n_{MOH} = 0,1 \ mol \Rightarrow V_{HCl \ 2M} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \ lit = 50 \ ml\)

Khối lượng muối: mMCl = 0,1.(M + 35,5) = 6,65 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF