YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 152 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nguyên tử của các kim loại trong nhóm IA khác nhau về:

A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

B. Cấu hình electron nguyên tử.

C. Số oxi hóa của nguyên tử trogn hợp chất.

D. Kiểu mạng tinh thể của đơn chất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nguyên tử của các kim laoij trong nhóm IA khác nhau về cấu hình electron nguyên tử.

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON