YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Dung dịch NaOH 20% (D = 1,22 g/cm3) có nồng độ của các ion thế nào ? Hãy chọn nồng độ ở cột II để ghép vội ion ở cột I cho phù hợp với dung dịch trên

Cột I:

a, Nồng độ cation Na+ là

b, Nồng độ anion OH- là:

c, Nồng độ cation H+ là

Cột II:

1, 0,61 M

2, 6,10 M

3, 1,22 M

4, 12,20 M

5, 0,164.10-14 M

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.11

Chuyển nồng độ C% sang nồng độ CM của dung dịch NaOH được:

CM= 6,10 M

[Na+] = [OH-] = 6,10M

[H+] = 10-14/[OH-] = 0,164.10-14M

Nối: a - 2; b - 2; c - 5

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF