YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.9 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.9 trang 55 SBT Hóa học 12

Cho a mol CO2 vào dung dịch chứa b mol NaOH, thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa tác dụng được với HCl vừa tác dụng được với KOH. Quan hệ giữa a và b là

A. a > b.    

B. b > 2a

C. a = b.    

D. b < 2a.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.9

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.9 trang 55 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF