YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?

A. Ion Br- bị oxi hóa

B. Ion Br- bị khử

C. Ion K+ bị oxi hóa

D. Ion K+ bị khử

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng xảy ra ở cực dương (anot) Ion Br- bị oxi hóa

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON