YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Cho 3,1 gam hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít H2 ở đktc và dung dịch kiềm.

a) Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định & Phương pháp

Đề cho hai kim loại kiềm ⇒ Hóa trị I ⇒ Đặt công thức chung

 • Câu a: Sử dụng phương pháp trung bình.
 • Câu b: Bản chất của phản ứng là H+ + OH → H2O nên mình chỉ cần suy ra số mol H+ từ số mol OH- là giải đáp được yêu cầu của bài 8.

Cách làm như sau:

 •  Câu a)
  • Bước 1: Viết phương trình gộp
  • Bước 2: Thay số mol vào phương trình → Nguyên tử khối trung bình → hai kim loại.
 • Câu b) 
  • Bước 1: Viết phương trình trung hòa ion tạo nước.
  • Bước 2: Từ số mol OH số mol  H+ → Thể tích dung dịch HCl

Lời giải:

Câu a:

Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

M + H2O → MOH + \(\frac{1}{2}\)H2

\(\\ n_{H_{2}} = 0,05 \ mol \Rightarrow n_{M} = 0,1 \ mol \\ \Rightarrow M = \frac{3,1}{0,1}= 31 \ (g/mol)\)

Nguyên tử khối trung bình nằm trong khoảng 23 < \(\overline M = 31\) < 39

Vậy 2 kim loại đó là Na và K

Gọi x là số mol kim loại Na, ta có:

23x + 39(0,1 – x) = 3,1 ⇒ x = 0,05

\(\\ \% m_{Na} = \frac{23 x 0,05}{3,1 . 100 \%} = 37,1 \ \% \\ \% m_{K} = 100\% - 37,1\% = 62,9 \ \%\)

Câu b:

 H+ + OH → H2O

\(\\ n_{HCl} = n_{H^+} = n_{MOH} = 0,1 \ mol \\ \Rightarrow V_{dd \ HCl}= \frac{0,1}{2}= 0,05 \ (lit)\)

mhh muối = (31 + 35,5).0,1 = 6,65 (gam)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON