YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 7 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69 gam chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định & Phương pháp

Đề bài cho 2 muối nhưng chỉ có muối NaHCO3 bị nhiệt phân. Cách làm như sau:

  • Bước 1: Viết phương trình nhiệt phân muối NaHCO3
  • Bước 2: Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng → khối lượng muối NaHCO3 bị nhiệt phân
  • Bước 3: Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Lời giải:

2NaHCO3 \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 }\) Na2CO3 + CO2 ↑ + H2O ↑

Cứ 2,84 gam 2NaHCO3 bị nhiệt phân thì khối lượng giảm: 44 + 18 = 62 (gam)

X gam ← khối lượng giảm: 100 – 69 = 31 (gam)

⇒ x = 84 (gam)

\(\\ \Rightarrow \% m_{NaHCO_{3}} = 84 \ \% \\ \\ \% m_{Na_{2}CO_{3}} = 100 \% - 84 \% = 16 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON