YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Các ion và nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron 1s22s22p6?

A. Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ne    

B. Na+, Mg2+, Al3+, Cl- và Ar

C. Na+, Mg2+, Al3+, F- và Ne    

D. K+, Ca2+, Cr3+, Brvà Ne

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.13

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF