YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận biết & Phương pháp

Bài 6 là dạng bài đi đưa nhiều bước phản ứng nhưng cuối cùng đưa về dạng CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Với những bài toán sục CO2 vào kiềm dư thì chắc chắn có một muối. Nhưng Bài 6 này không ghi rõ là Bazơ có dư hay không thì cẩn thận, có khả năng sản phẩm tạo thành chứa đồng thời 2 muối.

Các bước giải như sau:

  • Bước 1: Tính số mol CaCO3 → số mol CO2
  • Bước 2: Tính số mol NaOH → Lập tỉ lệ \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}\). Nhận xét muối tạo thành là muối nào?
    • \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}\) \(\leq\) 1 ⇒ Tạo muối NaHCO3 ( Để nhớ thì dựa vào bảo toàn nguyên tố)
    • 1 < \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}\) < 2 ⇒ Tạo 2 muối NaHCO3 và Na2CO3
    • \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}}\) \(\geq\) 2 ⇒ Tạo muối Na2CO3
  • Bước 3: Viết phương trình, đặt ẩn, giải hệ.
  • Bước 4: Tính khối lượng muối tạo thành.

Chú ý: Khi bài toán là dung dịch kiềm thổ thì lập tỉ lệ \(\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\)

Lời giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

\(\\ n_{CaCO_{3}}= \frac{100}{100} = 1 \ (mol) \\ \\ \Rightarrow n_{CO_{2}} = 1 \ mol \\ \\ n_{NaOH} = \frac{60}{40} = 1,5 \ mol\)

Vì \(1 < n_{NaOH} : n_{CO_{2}} = 1,5 < 2\) ⇒ Tạo thành 2 muối

Gọi x và y lần lượt là số mol của 2 muối NaHCO3, Na2CO3

CO2 + NaOH → NaHCO3

x          x           x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

y         2y            y (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix} x + y = 1\ \ \ \ \\ x + 2y = 1,5 \end{matrix}\right. \Rightarrow x = y = 0,5\)

\(m_{NaHCO_{3}} = 84.0,5 = 42 \ (gam); \ m_{Na_{2}CO_{3}} = 106.0,5 = 53 \ (gam)\)

Khối lượng muối thu được: 42 + 53 = 95 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON