RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nung 4,84g hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lit CO2 (dktc). Xác định khối lượng của mỗi muỗi trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Đặt số mol NaHCO3 và KHCO3 là x, y

⇒ 84x + 100y = 4,84 (1)

\(\begin{matrix} 2KHCO_{3} \\ y \end{matrix} \begin{matrix} \ \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 } K_{2}CO_{3} \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CO_{2} \\ \frac{y}{2} \end{matrix}\begin{matrix} \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} 2NaHCO_{3} \\ x \end{matrix} \begin{matrix} \ \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 } Na_{2}CO_{3} \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CO_{2} \\ \frac{x}{2} \end{matrix}\begin{matrix} \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix}\)

\(n_{CO_{2}} = \frac{x+y}{2} = \frac{0,56}{22,4}\)

⇒ x + y = 0,05 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,01; y = 0,04

Vậy khối lượng NaHCO3 là 0,01.84 = 0,84 gam

Vậy khối lượng KHCO3 là 0,04.100 = 4,00 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Hien

  Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba chất rắn sau: \(KNO_3\); \(KCl\); \(K_2SO_4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Hải

  Cho 1.15g một mẫu natru kim loại vào ống nghiệm khô chứ lượng dư etanol khan. Tính thể tích hidro ở dktc sinh ra sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  hòa tan 4,6 gam một kim loại kiềm vào 200 ml nước thu được 204,4 g dung dịch kiềm kim loại kiềm đó là

  Giúp vs mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  1.Có hỗn hợp(X)gồm một muối CO3 của kim loại hóa trị I và một muối CO3 của kim loại hóa trị II.Hòa tan 36g(X)bằng dd HCl dư vừa đủ,thu được dd(Y) và 6,72 lít khí CO2(đktc) a)Cô cạn dd Y thu được ? gam hỗn hợp muối khan? b)Nếu trong hỗn hợp X số mol muối CO3 của kim loại hóa trị I gấp đôi số mol muối CO3 của kim loại hóa trị II và nguyên tử khối của kim loại hóa trị I hơn nguyên tử khối của kim loại hóa trị II là 15đvC,xác định công thức 2 muối ban đầu

  2.Hòa tan hết 6,2g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm vào nước.Để trung hòa dd thu được phải dùng 100ml dd HCl 2M,sau pứ thu được dd A a)Cô cạn dd thu được ? g muối khan(13,3g) b)Xác định tên của 2 kim loại kiềm biết số mol của chúng trong hỗn hợp là bằng nhau(Na,K)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh


  Hấp thụ hoàn toàn 7,84lit CO2 (đktc) vào 200ml hỗn hợp gồm (NaOH 1M và KOH xM) . Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch được 37,5gam chất rắn. Xác định giá trị của x?
  A. 1,8. B.1,0. C.0,5. D.1,5

  Mọi người giúp mình với, thas M.n !!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)