YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 6 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nung 4,84g hỗn hợp NaHCO3 và KHCO3 đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,56 lit CO2 (dktc). Xác định khối lượng của mỗi muỗi trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Đặt số mol NaHCO3 và KHCO3 là x, y

⇒ 84x + 100y = 4,84 (1)

\(\begin{matrix} 2KHCO_{3} \\ y \end{matrix} \begin{matrix} \ \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 } K_{2}CO_{3} \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CO_{2} \\ \frac{y}{2} \end{matrix}\begin{matrix} \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix}\)

\(\begin{matrix} 2NaHCO_{3} \\ x \end{matrix} \begin{matrix} \ \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 } Na_{2}CO_{3} \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CO_{2} \\ \frac{x}{2} \end{matrix}\begin{matrix} \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix}\)

\(n_{CO_{2}} = \frac{x+y}{2} = \frac{0,56}{22,4}\)

⇒ x + y = 0,05 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 0,01; y = 0,04

Vậy khối lượng NaHCO3 là 0,01.84 = 0,84 gam

Vậy khối lượng KHCO3 là 0,04.100 = 4,00 gam

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON