ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 157 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho 3,9 gam kim loại K tác dụng với 101,8 gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ % của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là 1056 g/ml.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

\(n_{K} = \frac{3,9}{39} = 0,1 \ mol\)

Phản ứng: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

mol:         0,1                  0,1      0,05

\(m_{H_{2}}\) = 0,05.2 = 0,1 gam

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd = 39 + 101,8 - 0,1 = 105,6 gam

\(C\%_{KOH} = \frac{0,1.56}{105,6}.100 = 5,3 \ \%\)

\(\\ V_{dd} = \frac{m_{dd}}{D} = \frac{105,6}{1,056} = 100 \ ml = 0, 1 \ lit \\ C_{M_{KOH}} = \frac{0,1}{0,1} = 1 M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF