YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A .Ag+.

B. Cu+.

C. Na+.

D. K+.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Trong cấu tạo nguyên tử cho biết số e = số p. Muốn chuyển thành cation (ion dương) thì số p > e.

Lời giải:

M có p = e ⇒ M+ có p - e = 1. Đề cho e lớp ngoài cùng 2s22p6 của M+ ⇒ Cấu hình e của M có thêm 1e ⇒ 10+1=11

M+ là cation Na+

⇒ Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 3 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 157 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 25.1 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.2 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.3 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.4 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.5 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.10 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.6 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.12 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.7 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.8 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.9 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON