YOMEDIA

Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A .Ag+.

B. Cu+.

C. Na+.

D. K+.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định & Phương pháp

Trong cấu tạo nguyên tử cho biết số e = số p. Muốn chuyển thành cation (ion dương) thì số p > e.

Lời giải:

M có p = e ⇒ M+ có p - e = 1. Đề cho e lớp ngoài cùng 2s22p6 của M+ ⇒ Cấu hình e của M có thêm 1e ⇒ 10+1=11

M+ là cation Na+

⇒ Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Tien Phan

  Cho 1 lượng hỗn hợp gồm kim loại kiềm và oxit của nó ( cỏ tỉ lệ mol tương ứng là 2:1)  vào m gam nước, sao khi phản ứng hoàn toàn, thu được 168/83 m gam dung dịch X có nồng độ là 66,667%. Xác định tên kim loại kiềm

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  1. nêu hiện tượng xảy ra khi cho:

  - kim loại Na vào nc

  - khí H2 đi qua bột CuO đun nóng

  - mẩu quỳ tím vào dung dịch Ca(OH)2

  - mẩu quỳ tím vào dung dịch axit sunfuric

  viết PTHH xảy ra nếu có

  2.lập PTHH và xác định loại phản ứng?

  a) K2O + H2O ->

  b) Ca + H2O ->

  c) Zn + HCl ->

  d) Al + HCl ->

  e) Fe + H2SO4 ->

  f) P2O5 + H2O ->

  3. hòa tan 6g magie oxit vào 50ml dug dịch H2SO4 (d= 1,2 g/ml) thì vừa đủ

  a) tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

  b) tính nồng độ phần trăm của dug dịch H2SO4

  c) tính nồng độ phần trăm của dug dịch muối sau phản ứng

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho 0,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch H2 SO4 dư,cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  chia hỗn hợp X gồm Na, Al, Mg làm 3 phần bằng nhau

  phần 1 tác dụng vs nước sinh ra 8.96 l khí

  phần 2 tác dụng vs NaOH dư thì thấy sinh ra 15.68 lít khí

  phần 3 tác dụng vs dung dịch HCL phản ứng xong thu dc 26.88 lít khí

  a.viết các phương trình phản ứng xảy ra

  b.xác định % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA