YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A .Ag+.

B. Cu+.

C. Na+.

D. K+.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Nhận định & Phương pháp

Trong cấu tạo nguyên tử cho biết số e = số p. Muốn chuyển thành cation (ion dương) thì số p > e.

Lời giải:

M có p = e ⇒ M+ có p - e = 1. Đề cho e lớp ngoài cùng 2s22p6 của M+ ⇒ Cấu hình e của M có thêm 1e ⇒ 10+1=11

M+ là cation Na+

⇒ Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1