YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali kim loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?

A.15,47%.

B. 13,97%.

C. 14%.

D. 14,04%.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Nhận định & Phương pháp

 Bài tập cho kim loại kiềm vào nước xảy ra đơn giản 1 phương trình. Cách làm như sau:

  • Bước 1: Viết phương trình phản ứng.
  • Bước 2: Có số mol Kali → nKOH và nH2
  • Bước 3: Tính C%

Lời giải:

2K + 2H2O→ 2KOH + H2

nK = 39/39 = 1 (mol) ⇒ nKOH = 1 mol; nH2 = 0,05 mol

mdung dịch = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (gam)

C% = 1,56:400 = 14%.

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1