YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 111 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 111 sách GK Hóa lớp 12

Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali kim loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây?

A.15,47%.

B. 13,97%.

C. 14%.

D. 14,04%.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

 Bài tập cho kim loại kiềm vào nước xảy ra đơn giản 1 phương trình. Cách làm như sau:

  • Bước 1: Viết phương trình phản ứng.
  • Bước 2: Có số mol Kali → nKOH và nH2
  • Bước 3: Tính C%

Lời giải:

2K + 2H2O→ 2KOH + H2

nK = 39/39 = 1 (mol) ⇒ nKOH = 1 mol; nH2 = 0,05 mol

mdung dịch = 39 + 362 – 0,5.2 = 400 (gam)

C% = 1,56:400 = 14%.

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 111 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 2 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 7 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 8 trang 111 SGK Hóa học 12

Bài tập 1 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 152 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 153 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 1 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 2 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 3 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 4 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 5 trang 157 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 6 trang 157 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bài tập 25.1 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.2 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.3 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.4 trang 54 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.5 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.10 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.6 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.12 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.13 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.7 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.8 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.9 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.11 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.14 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.15 trang 56 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.16 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.18 trang 57 SBT Hóa học 12

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF