YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.8 trang 55 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.8 trang 55 SBT Hóa học 12

Cho 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng hết với nước thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). Đó là 2 kim loại nào sau đây ?

A. Na, K.    

B. Rb, Cs.    

C. K, Rb.    

D. Li, Na.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.8

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.8 trang 55 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF