YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Bài tập 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 6.10-3 M cần phải dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH nói trên ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.17

a) 0,63g NaOH

b) 76 ml dung dịch NaOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Trang

  Các anh chị giải kĩ giúp em câu này:

  Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Để kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là:

  A. 22,4.y  ≤ V ≤  (y +x/2).22,4.                                  B. 22,4.y  ≤ V ≤  (x + y).22,4.

  C. V = 22,4.(x+y).                                                     D. V = 22,4.y.

  Em xin cám ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng HTTH được chia làm 2 phâng bằng nhau

  -phần 1: tác dụng với H2O dư rồi trung hòa hết bằng dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 4,58 gam muối khan

  --phần 2: tác dụng với H2O dư rồi trung hòa hết bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,83 gam muối khan

  tìm 2 kim loại đó
  A. Li,Na

  B. Na, K

  C. K, Rb

  D. Rb, Cs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Cho một dung dịch chứa 12,285 gam muối NaX tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 dư thu 
  được 30,135 gam kết tủa. 
  a. Viết phương trình phản ứng và tính nguyên tử khối trung bình của X. 
  b.  X có hai đồng vị là A1X và A2X (Biết A1X chiếm 75,77% số nguyên tử và A2 - A1 = 2). Trong 
  phân tử HXOn phần trăm về khối lượng của A1X xấp xỉ bằng26,39%. Tính n. 

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 19,2g hh muối cacbonat của một kim loại hóa trị I và muối cacbonat của một kim loại hóa trị II tác dụng với dd HCl dư, thu được 4,48 lit một chất khí. Khối lượng muối tạo ra trong dd là

  A.21,4

  B.22,2

  C.23,4

  D.25,2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Nung 14,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2 được 7,6 gam chất rắn và khí X. Dẫn toàn bộ lượng khí X vào 100 ml dung dịch KOH 1M thì khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

  A.15 gam             

  B.10 gam                    

  C.6,9 gam.               

  D.5 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Trộn V1 lít dung dịch HCl 1M với V2 lít dung dịch NaOH 2M được dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa a mol Al(OH)3. Tìm biểu thức liên hệ giữa V1, V2 và a?

  A.V1+ a=2V2 

  B.V1+ a=V2 

  C.V1-  a=V2 

  D.V1=V2 

  E.

  Hướng dẫn giải:

   

  Số mol HCl = V1 mol

  Số mol NaOH = 2V2 mol

  Trường hợp 1: Dung dịch X chứa HCl dư

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  2V2       2V2

  3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

  3a              a

  Số mol HCl = 2V­2 + 3a = V1

  Trường hợp 2: Dung dịch X chứa NaOH

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  V1       V1

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

     a                a

  Số mol NaOH = V1 + a = 2V2

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào a mol NaOH, dung dịch thu được có pH ntn?

  A.pH = 0

  B.pH = 7

  C.pH > 7

  D.pH < 7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

  A.4

  B.5

  C.6

  D.7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  (ĐHKA,2012). Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

  A.3,94 gam.

  B.7,88 gam.

  C.11,28 gam.

  D.9,85gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF