YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 44 sách GK Hóa lớp 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N

b) C7H9N (chứa vòng benzen)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a) C3H9N:

CH3-CH2-CH2-NH2: propylamin (amin bậc một)

\(\begin{matrix} CH_{3} - CH - NH_{2} \\ ^| \ \ \ \\ CH_{3} \end{matrix}\): isopropylamin (amin bậc một)

CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-N-CH_{3} \end{matrix}\): trimetylamin (amin bậc ba)

b) C7H9N:

Câu b benzylamin SGK Hóa học 7 trang 44: benzylamin (amin bậc một)

Câu b 0-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44: o-metylanilin (amin bậc một)

Câu b m-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44: m-metylanilin (amin bậc một)

Câu b p-metylanilin SGK Hóa học 7 trang 44 : p-metylanilin (amin bậc một)

Câu b metylphenylamin SGK Hóa học 7 trang 44: metylphenylamin (amin bậc hai).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF