YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 9 Amin

Bài Trắc nghiệm Hóa học 12 Bài 9 Amin đề cập đến các khái niệm, phân loại, cách gọi tên, tính chất hóa học của Amin. Mời các em tự đánh giá thông qua các câu hỏi ôn tập sau đây.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF