ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.10 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.10 trang 19 SBT Hóa học 12

Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.10

 
 

Lắc kĩ hỗn hợp với dung dịch HCl dư, chỉ có anilin phản ứng :

C6H5NH+  HCl  → [C6H5NH3]+Cl

   anilin                 phenylamoni clorua

Sau đó để yên, có hai lớp chất lỏng tạo ra : một lớp gồm nước hoà tan phenylamoni clorua và HCl còn dư, lớp kia gồm benzen hoà tan phenol.

Tách riêng lớp có nước rồi cho tác dụng với NH3 lấy dư :

HCl+NH3→NH4Cl

[C6H5NH3]+Cl+ NH→ C6H5−NH2+NH4Cl

 Anilin rất ít tan trong nước nên có thể tách riêng

Lắc kĩ hỗn hợp benzen và phenol với dung dịch NaOH dư :

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

                          natri phenolat

Natri phenolat tan trong nước còn benzen không tan và được tách riêng. Thổi CO2 dư qua dung dịch có chứa natri phenolat :

NaOH+CO2→NaHCO3

C6H5ONa+CO2+H2O → NaHCO3+C6H5OH

Phenol rất ít tan trong nước lạnh và được tách riêng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 19 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Bảo Việt

  Các bạn ơi, Giải giúp mình bài tập này với ạ. Cảm ơn nhiều.

  Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng, thu được dd Y và 3,36 lít hỗn hợp Z (đkc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ tím). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là 

  A. 16,5 gam           

  B. 10,725 gam             

  C. 8,9 gam               

  D. 15,7 gam

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Gia Bảo

  Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là 

  A. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­CH­2­NH­2­.

  B. CH­3­CH­2­CH­2­­NH­2­.

  C. H­2­NCH­2­CH­2­­NH­2­        

  D. H­2­NCH­2­CH­2CH­2­NH­2­.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1