ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.7 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.7 trang 18 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

A. NH3                                     

B. C6H- CH2 - NH2.

C. C6H5 - NH2.                          

D. (CH3)2NH

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.7

 
 

Lực bazơ: CnH2n-1-NH> H-NH> C6H5-NH2

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 18 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1