ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.5 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.5 trang 18 SBT Hóa học 12

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3−CH(CH3)−NH2

A. Metyletylamin.                     

B. Etylmetylamin

C. Isopropanamin.                    

D. Isopropylamin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.5

 
 

Tên gọi: Isopropylamin.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.5 trang 18 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thuy Kim

  Cho hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng?vừa đủ với dd NaOH và đun nóng thu đươc dd Y và 4.48lít hỗn hợp Z(đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm) tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng khan là 
  A:16,5 B:14,3 C:8,9 D:15,7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Lưu

  2.Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Tên gọi của X là: 
  A. Etylamoni fomat. 
  B. Đimetylamoni fomat. 
  C. Amoni propionat. 
  D. Metylamoni axetat. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  cho mg 1 amin đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 0,2l dd HCl 1M thì thu được dd A. để trung hòa axit dư trong A cần 0,2l dd KOH 0,25M. Cô cạn dd thu được 15,95g muối. Amin X là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng pứ hết vs dd HCl dư, thu đc 3,925 gam hỗn hợp muối . Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Muối C6H5N2Cl đc sinh ra khi cho C6H5NH2 tác dụng vs NaNO2 trong dd HCl ở nhiệt độ thấp . Để điều chế đc 14,05 game C6H5N2Cl (với hiệu suất 100%) , lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1