ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.1 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.1 trang 18 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

A. H2N-[CH2]6 -NH2         

B. CH3-CH(CH3)-NH2

C. CH3- NH- CH3.             

D. C6H5NH2 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.1

 
 

Bậc của amin được tính bằng số gốc hiđrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.1 trang 18 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1