ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.2 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.2 trang 18 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N ?

A. 4 chất.                     

B. 6 chất.

C. 7 chất.                     

D. 8 chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.2

 
 

Đồng phân amin bậc 1 

CH3−CH2−CH2−CH2−NH2

CH3−CH2−CH(CH3)−NH2

CH3−CH(CH3)−CH2−NH2

(CH3)3C−NH2

Đồng phân amin bậc 2

CH3−(CH2)2−NH−CH3

CH3−CH2−NH−CH2−CH3

CH3−NH−CH(CH3)2

Đồng phân amin bậc 3

CH3−N(CH3)−CH2−CH3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.2 trang 18 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1