YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 44 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CHvà CH3NH2

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4. Do HCl phản ứng với metyl amin.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu lại được metylamin.

CH3-NH3Cl + NaOH → CH3-NH2 + NaCl + H2

b) Đổ dung dịch HCl loãng vào hỗn hợp chất lỏng, khuấy đều. Anilin phản ứng tạo muối C6H5-NH3Cl tan vào dung dịch HCl nằm bên dưới. Chiết tách phần dung dịch phía dưới ra, cho NaOH dư vào thu anilin nổi lên trên không tan.

C6H5-NH2 + HCl → C6H5-NH3Cl

C6H5-NH3Cl + NaOH → C6H5-NH2 + NaCl + H2

- Phần phenol và benzen tách ra ở trên cho vào dung dịch NaOH khuấy đều.

+ Phenol phản ứng tạo muối phenolat tan vào dung dịch NaOH, benzen không tan nổi bên trên được chiết tách ra.

C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O. 

+ Cho dung dịch muối phenolat vào dung dịch HCl dư. Phenol bị đẩy ra kết tủa lắng xuống, lọc tủa thu phenol.

C6H5-ONa + HCl → C6H5-OH + NaCl 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF