YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 44 sách GK Hóa lớp 12

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau?

A. Nhận biết bằng mùi

B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4

C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3

D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NHđặc

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Khi cho CH3NH2 tác dụng với dung dịch HCl đặc ta thấy xung quanh xuất hiện khói trắng. Khói trắng tạo thành là muối amoni.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

Dựa vào đó nhận biết được CH3NH2.

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF