YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 61 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng:

A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2

B. (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < C2H5NH2

C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH

D. NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự sắp xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng là:

C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON