YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 44 sách GK Hóa lớp 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin?

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng?

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

C6H5NH+ 3Br2  C6H2Br3NH2↓ + 3HBr (1)

3 mol                    330 gam

x mol                    4,4 gam

Ta được 

\(x = 0,04\Rightarrow V_{dd \ Br_{23 \%}}= \frac{0,04 . 160 .100}{3.1.3} = 164,1 \ (ml)\)

Câu b:

C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

1 mol                     330 gam

y mol                    6,6 gam

⇒ y = 0,02

mC6H5NH2 = 0,02 . 93 = 1,86 (gam).

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON