YOMEDIA

Bài tập 2 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 61 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 lit CO2, 1,12 lit N2 (dktc) và 8,1 gam nước. Công thức của X là:

A. C3H6O

B. C3H5NO3

C. C3H9N

D. C3H7NO2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

\({n_C} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\;(mol)\)

\(\;{n_H} = \frac{{8,1}}{{18}} \times 2 = 0,9\;(mol)\)

Số mol nguyên tử 

\(N = \frac{1,12}{22,4} \times 2 = 0,1 \ (mol)\) = Số mol hợp chất hữu cơ đơn chức

⇒ Phân tử khối của hợp chất \(= \frac{5,9}{0,1} = 59\)

Công thức phân tử C3H9N

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Anh Nguyễn

  c6h5nh2+hno3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  đốt cháy hoàn toàn 7,4 g một amin thu được 6,72 l CO2 (đkc) và 9 g nước .Công thức phân tử của amin là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 l khí CO2 (đktc) và 18,9 g H2O. Xác định số dồng phân của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA