YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 62 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hiđro clorua vào 100 ml dung dịch A thì thu được 1,295g kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2%. Tính nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Gọi số mol của C6H5OH, C6H5NH2 lần lượt là x, y (trong 100 ml dung dịch A)

A + HCl:

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl      (1)

Theo (1) nHCl phản ứng = nanilin = nmuối = \(\frac{1,295}{129,5} = 0,01 \ (mol)\)

A + dd Br2:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr   (2)

z mol        3z mol    z mol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr  (3)

0,01 mol  0,03 mol  0,01 mol

Coi dung dịch loãng của nước brom có d = 1 g/ml, theo đề bài ta có:

\(n_{H_{2}} = \frac{300 \times 3,2 \%}{160} = 0,06 \ (mol)\)

⇒ 3z = 0,06 - 0,03 mol hay z = 0,01 mol

\(C_{M \ anilin} = C_{M \ phenol} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \ M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON