YOMEDIA

Bài tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 8 tr 62 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hiđro clorua vào 100 ml dung dịch A thì thu được 1,295g kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2%. Tính nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Gọi số mol của C6H5OH, C6H5NH2 lần lượt là x, y (trong 100 ml dung dịch A)

A + HCl:

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl      (1)

Theo (1) nHCl phản ứng = nanilin = nmuối = \(\frac{1,295}{129,5} = 0,01 \ (mol)\)

A + dd Br2:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr   (2)

z mol        3z mol    z mol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr  (3)

0,01 mol  0,03 mol  0,01 mol

Coi dung dịch loãng của nước brom có d = 1 g/ml, theo đề bài ta có:

\(n_{H_{2}} = \frac{300 \times 3,2 \%}{160} = 0,06 \ (mol)\)

⇒ 3z = 0,06 - 0,03 mol hay z = 0,01 mol

\(C_{M \ anilin} = C_{M \ phenol} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \ M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Thuy Kim

  Cho hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng?vừa đủ với dd NaOH và đun nóng thu đươc dd Y và 4.48lít hỗn hợp Z(đktc) gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím ẩm) tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng khan là 
  A:16,5 B:14,3 C:8,9 D:15,7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  2.Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Tên gọi của X là: 
  A. Etylamoni fomat. 
  B. Đimetylamoni fomat. 
  C. Amoni propionat. 
  D. Metylamoni axetat. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  cho mg 1 amin đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 0,2l dd HCl 1M thì thu được dd A. để trung hòa axit dư trong A cần 0,2l dd KOH 0,25M. Cô cạn dd thu được 15,95g muối. Amin X là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA