YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 62 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau đây:

a. Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2

b. Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH, C6H5NH2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Tách riêng các chất từ hỗn hợp:

a. CH4 và CH3NH2: Hòa tan vào nước metyl amin tan còn CH4 bay ra.

b. Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH, C6H5NH2

- Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl, chiết lấy phần lỏng không tan là C6H6 và C6H5OH còn C6H5NH2 tan và tạo muối

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

Dung dịch muối thu được cho tác dụng với NaOH, chiết lấy anilin

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + H2O + NaCl

- Phần không tan trong dung dịch HCl là benzen và phenol đem hòa tan trong dung dịch NaOH, chiết lấy chất lỏng không tan là C6H6 còn phenol tan và tạo muối:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Sục khí CO2 vào dung dịch muối rồi chiết lấy phenol không tan

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON