ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.3 trang 18 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.3 trang 18 SBT Hóa học 12

Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A. 3 amin                     

B. 4 amin.

C. 5 amin                     

D. 6 amin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.3

 
 

Có 4 đồng phân o−,p−,m−(NH2)C6H5−CH 3 và C6H5NHCH 3

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.3 trang 18 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1