ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.11 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.11 trang 19 SBT Hóa học 12

Hỗn hợp khí A chứa propan và một amin đơn chức. Lấy 6 lít A trộn với 30 lít oxi rồi đốt. Sau phản ứng thu được 43 lít hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua H2SO4 đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của amin trong hỗn hợp A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9.11

 
 

C3H+ 5O→3CO+ 4H2O

CxHyN+(x+y/4)O→ xCO+ y/2H2O +12N2

Hỗn hợp gồm hơi nước, khí cacbonic, nitơ và oxi còn dư. Dẫn hỗn hợp này qua H2SO4 đặc thì thể tích còn lại 21 lít, sau đó cho qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 7 lít.

nH2O + H2SO→ H2SO4.nH2O

NaOH + CO→ Na2CO+ H2O

Thể tích hơi nước : 43−21 = 22(lít)

Thể tích CO2: 21−7 = 14(lít)

Để tạo ra 22 lít hơi nước cần 11 lít O2 (vì để tạo ra 1 mol H2O cần 0,5 mol O2)

Để tạo ra 14 lít CO2 cần 14 lít O2 (vì để tạo ra 1 mol CO2 cần 1 mol O2) Thể tích O2 đã tham gia phản ứng là: 14+11=25(lít)

Thể tích O2 còn dư : 30 − 25 = 5(lít)

Thể tích N2 : 7−5 = 2(lít)

Thể tích CxHyN = 2×VN2 = 4(lít) 

Thể tích C3H = 6 − 4 = 2(lít)

Khi đốt 2 lít C3H8 thu được 6 lít CO2 và 8 lít hơi nước. Vậy khi đốt 4 lít CxHyN thu được 14−6 = 8 (lít) CO2 và 22−8 = 14(lít) hơi nước.

⇒ \(x = \frac{8}{4} = 2;y = \frac{{14.2}}{4} = 7\)

Công thức phân tử của amin là C2H7N

Các công thức cấu tạo :

CH3−CH2−NH2 (etylamin);

CH3−NH−CH(đimetylamin)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.11 trang 19 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Bảo Việt

  Các bạn ơi, Giải giúp mình bài tập này với ạ. Cảm ơn nhiều.

  Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng, thu được dd Y và 3,36 lít hỗn hợp Z (đkc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ tím). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng muối khan là 

  A. 16,5 gam           

  B. 10,725 gam             

  C. 8,9 gam               

  D. 15,7 gam

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Gia Bảo

  Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

  Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là 

  A. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­CH­2­NH­2­.

  B. CH­3­CH­2­CH­2­­NH­2­.

  C. H­2­NCH­2­CH­2­­NH­2­        

  D. H­2­NCH­2­CH­2CH­2­NH­2­.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1