ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9.9 trang 19 SBT Hóa học 12

Bài tập 9.9 trang 19 SBT Hóa học 12

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhân thơm bằng nguyên tử brom dễ dàng nhất?

A. C6H6

B. C6H5−NO2

C.C6H5−NH2

D. m−H2N−C6H4−NH2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ảnh hưởng nhóm thế đến phản ứng thế của hợp chất chứa vòng benzen 

(nhóm đẩy e −OH,−NH2...> benzen >(nhóm hút e −NO2,−COOH...)

m−H2N−C6H4−NH 2 có hai nhóm đẩy e nên phản ứng thế với brom dễ hơn các chất còn lại.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.9 trang 19 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Truy Kick

  Cho Hỏi Chút

  Amin không tan trong nước là:

  A. etyamin          B. metylamin          C. anilin       D.trimetylamin

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  nguyễn hữu cường

  khi cho 7,75g hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức bậc 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 13,225g hỗn hợp hai muối. khi đốt X trên bằng không khí vừa đủ ( xem không khí gồm 20% oxi và 80% nito) thu được 17,6g CO2 và V lít N2. giá trị của V là?

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Aser Aser

  Lý thuyết amin

  bởi Aser Aser 30/07/2017

  Mn giúp mình về cách gọi tên và bậc amin với. 

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Propan-2-amin là amin bậc 1.

  B. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống là axit a-aminoglutamic.

  C. (CH3)2CH-NH-CH3 có tên thay thế là N-meyl-propan-2-amin.

  D. Triolein có công thức phân tử là C57H106O6.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Huong Duong

  Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Kì thi 2017 có mấy câu amin, amino,peptit lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

  Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là:

  A. C2H7N, C3H9N, C4H11N

  B. C3H7N, C4H9N, C5H11N

  C. CH5N, C2H7N, C3H9N

  D. C3H8N, C4H11N, C5H13N

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Chào mọi người. Mình hỏi chút về amin mọi người trả lời giúp mình với. Cảm ơn nhé!

  Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước Brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

  A. Anilin.   

  B. Metyl amin  

  C. Đimetyl amin  

  D. Benzylamin

  Theo dõi (0) 10 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1