YOMEDIA

Bài tập 2 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau:

Al - Fe; Al - Cu và Cu - Fe.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Lấy mỗi mẫu kim loại 1 lượng nhỏ cho vào dung dịch NaOH, dung dịch không sủi bọt là mẫu Cu-Fe.

Cho hỗn hơp 2 mẫu còn lại vào HCl, mẫu nào tan hết là Al-Fe, còn lại là Al-Cu.

Phương trình:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lauria Khánh

  Một đinh sắt nặng 8,4 gam để ngoài không khí bị gỉ thành 10,2 gam chất rắn A. Cho A tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít NO (đktc) duy nhất. Giá trị của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lauria Khánh

  Một đinh sắt nặng 8,4 gam để ngoài không khí bị gỉ thành 10,2 gam chất rắn A. Cho A tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít NO (đktc) duy nhất. Giá trị của V là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lauria Khánh

  Một đinh sắt nặng 8,4 gam để ngoài không khí bị gỉ thành 10,2 gam chất rắn A. Cho A tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít NO (đktc) duy nhất. Giá trị của V là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA