YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 165 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 165 sách GK Hóa lớp 12

Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập các phương trình hóa học sau:

a) Fe + H2SO4 (đặc) → SO2 + …

b) Fe + HNO3 (đặc) → NO2 + …

c) Fe + HNO3 (loãng) → NO + …

d) FeS2 + HNO3 → NO + Fe2(SO4)3 + …

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Fe tác dụng với axit H2SOđặc, HNO3 (đặc, loãng) đều tạo muối sắt (III). Đưa Fe về mức hóa trị cao nhất.

Lời giải:

Phương trình phản ứng:

\(\\ a) \ 2Fe + 6H_{2}SO_{4 \ dac} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } Fe_{2}(SO_{4})_{3} + 3SO_{2}\uparrow + \ 6H_{2}O \\ \\ b) \ Fe + 6HNO_{3 \ dac} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 \ \ } Fe(NO_{3})_{3} + 3NO_{2} \uparrow + \ 3H_{2}O \\ \\ c) \ Fe + 4HNO_{3 \ loang} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } Fe(NO_{3})_{3} + NO \uparrow + \ 2H_{2}O \\ \\ d) 4FeS_{2} + 12HNO_{3} +2H_{2}SO_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ } 2Fe_{2}(SO_{4})_{3} + 12NO \uparrow + 8H_{2}O\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 165 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON