ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 212 sách GK Hóa lớp 11

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.

c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I.

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazo, muối cacbonat và kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.

g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

a - Đúng                                          

b - Sai. Anđehit không phải là hợp chất lưỡng tính.                              

c - Đúng

d - Đúng

e - Đúng

g - Đúng

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 212 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1