YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11

Chất hữu cơ A chỉ chứa cacbon, hiđro, oxi và chỉ có một loại nhóm chức.

Cho 0,9 g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu được 5,4g Ag.

Cho 0,2 mol A tác dụng với H2 có dư ( xúc tác Ni nhiệt độ ) ta được ancol B. Cho ancol B tác dụng với Na ( lấy dư ) thu được 4,48 lít H2 (đktc).

Xác định công thức và tên chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.10

A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac tạo ra Ag; vậy A có chức anđehit.

0,2 mol anđehit kết hợp với hiđro phải tạo ra 0,2 mol ancol B có công thức R(CH2OH)x

R(CH2OH) + xNa → R(CH2ONa) + x/2H2

Theo phương trình 1 mol B tạo ra x/2 mol H2

Theo đầu bài 0,2 mol B tạo ra 0,2 mol H2

\(\frac{1}{{0,2}} = \frac{x}{{0,4}} \to x = 2\)

Vậy B là ancol hai chức và A là anđehit hai chức.

R(CHO)2 + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → R(COONH4)2 + 4NH4NO3 + 4Ag↓

Số mol anđehit A = (x/4)số mol Ag = \(\frac{1}{4}.\frac{{5,4}}{{108}} = 0,0125(mol)\)

Khối lượng 1 mol A = \(\frac{{0,9}}{{0,0125}} = 72g\)

R(CHO)2 = 72

⇒ R = 72 - 2.29 = 14. Vậy R là CH2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 (propanđial)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.10 trang 75 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF