Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 46 Luyện tập Anđehit Xeton Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 46 về Luyện tập Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic - Hóa học 11 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):