ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 213 sách GK Hóa lớp 11

Axit fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết phương trình hóa học của phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Axit formic là axit yếu. Tuy nhiên nó mạnh nhất trong dãy đồng đẳng của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và mạnh hơn axit cacbonic:(H2CO3) do hiệu ứng dồn mật độ electron trong nhóm 

-COOH. Axit cacboxylic không có phản ứng tráng bạc nhưng riêng HCOOH thì có.

Phương trình phản ứng như sau:

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + 2NH3↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 213 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1