ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Hãy nêu phương trình hóa học của phản ứng điều chế anđehit fomic, anđêhit axetic và axeton trong công nghiệp hiện nay.

b) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế andehit fomic, andehit axetic và axeton trong công nghiệp hiện nay.

c) Fomon, fomalin là gì, chúng được sử dụng để làm gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Phương pháp chung điều chế andehit và xeton là oxi hóa nhẹ ancol bậc I, bậc II tương ứng bằng CuO

Câu b:

Phương trình hóa học của phản ứng điều chế andehit fomic, andehit axetic và axeton trong công nghiệp hiện nay là:

- Andehit fomic được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa metanol nhờ oxi không khí ở 600-700oC với xúc tác Cu hoặc Ag:

2CH3OH + O→ 2HCH=O + 2H2O  (xt: Ag, to)

Hoặc oxi hóa không hoàn toàn metan

CH4 + O→ HCH=O + H2O  (xt, to)

- Andehit axetic:

Oxi hóa etilen điều chế axetandehit:

2CH2=CH+ O2 → 2CH3CH=O  (xt: PdCl2, CuCl2)

- Axeton:

Oxi hóa cumen rồi chế hóa với axit sunfuric thu được axeton cùng với phenol

(CH3)2CH-C6H5 → tiểu phân trung gian → CH3COCH3 + C6H5OH

Câu c:

Dung dịch 37-40% fomandehit trong nước gọi là fomalin (còn gọi là fomon) được dùng để ngâm xác động vật, tẩy uế, diệt trùng....

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 246 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON