ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic, đến khi ngưng mất màu nước brom và thu được 33,1 g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 248 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,11 g/cm3). Xác định thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

\(\begin{array}{l}
{n_{NaOH}} = \frac{{248.1,11}}{{40.100}}.10 = 0,96mol\\
{n_ \downarrow } = \frac{{33,1}}{{331}} = 0,1mol
\end{array}\)

   (1)

Phần lọc nước gồm HBr: 0,3 mol và CH3COOH 

HBr + NaOH → NaBr + H2O    (2)

 0,3       0,3

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O  (3)

0,39               0,39 = (0,69 -0,3)

Từ (2) ⇒ nNaOH = 0,3 mol ⇒ nNaOH (3) = 0,69 – 0,3 = 0,39 mol

Từ (3) ⇒ nCH3COOH = 0,39 mol

⇒ mCH3COOH = 60.0,39 = 23,4 g

nC6H5OH = n kết tủa = 0,1 mol ⇒ mC6H5OH = 94 . 0,1 = 9,4 g

\(\% {m_{{C_6}{H_5}OH}} = \frac{{9,4}}{{23,4 + 9,4}}.100\%  = 28,66\% \)

%mCH3COOH = 100% - 28,66% = 71,34%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 260 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON