YOMEDIA

Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11

Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11

Có bao nhiêu axit cacboxylic thơm (có vòng benzen) ứng với công thức phân tử C8H8O2?

A. 5 chất

B. 4 chất

C. 3 chất

D. 2 chất

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 46.4

Đáp án B

Có 3 chất CH3-C6H4-COOH (-o, -m, -p) và 1 chất C6H5-CH2-COOH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46.4 trang 74 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • thu trang

    Hỗn hợp E gồm 3 chất hữu cơ đa chức, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa các loại nhóm chức -OH, -CHO, -COOH. Chia 50,76 gam hỗn hợp E thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 17,28 gam Ag. Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư, thấy thoát ra 2,688 lít CO2. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít CO2 và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của hợp chất hữu cơ có khối lượng lớn hơn trong hỗn hợp E ????

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA